Razpis – oddaja prostorov

Na osnovi 4. člena Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Rada Robiča Limbuš, ki ga je sprejel Svet OŠ Rada Robiča Limbuš razpisujemo oddajo šolskih prostorov za šolsko leto 2019/20.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave (izključno v elektronski obliki) sprejemamo na elektronski naslov mojca.kirbis1@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • Naziv uporabnika – fizična oseba ali podjetje
  • Zastopnik podjetja – če se prijavlja podjetje
  • Naslov uporabnika
  • Davčna številka
  • Termin uporabe prostora – za uporabo vadbenega prostora (označite želeno obdobje):

– od 02. 09. 2019 do 30. 04. 2020

– od 02. 09. 2019 do 31. 05. 2020

– od 02. 09. 2019 do 22. 06. 2020

 

– od 01. 10. 2019 do 30. 04. 2020

– od 01. 10. 2019 do 31. 05. 2020

– od 01. 10. 2019 do 22. 06. 2020

  • Dejavnost, ki se bo izvajala (nogomet, odbojka, košarka,badminton ipd.)
  • Odgovorno osebo vadbene skupine

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 9. septembra 2019 naprej.

(Skupno 291 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost