Pet tednov pouka na daljavo je za nami … in kako naprej …

Spoštovani starši, dragi učenci, drage učenke,

skoraj neverjetno, a prav zares je za nami že pet tednov pouka na daljavo. Pričeli smo s šestim, nato sledijo prvomajske počitnice, v času katerih pouk na daljavo ne bo potekal. Kako bo po prvomajskih počitnicah, še ne vemo, so pa prišla v petek določena navodila z ministrstva za šolstvo.

A najprej hiter pogled na preteklo opravljeno delo. S poukom na daljavo smo pričeli že v prvem tednu zaprtja šol, kar je od nas zahtevalo hitro načrtovanje in prilagajanje, kako bodo potekale stvari.

Nekateri učitelji so že prej uporabljali spletne učilnice, tako smo vedeli, da jih učenci predmetne stopnje v osnovi znajo uporabljati in da imajo vsi račune, tako da lahko vanje tudi vstopajo. Na razredni stopnji so se učitelji odločili za komuniciranje in delo preko e-pošte. Zavedali smo se, da bo pomoč vas, staršev, neobhodno potrebna, zato so učitelji preko e-pošte z vsemi tudi stopili v kontakt.

S poukom na daljavo še nihče ni imel izkušnje, zato smo tudi učitelji med seboj veliko elektronsko komunicirali, o delu povprašali tudi vas. Ugotovili smo, da delo poteka, da je velika večina učencev odzivna, da starši pošiljate fotografije opravljenih nalog, da učenci opravljajo naloge v spletnih učilnicah ipd. Nekaj učencev je potrebovalo računalniško opremo in dostop do interneta, kar smo jim na različne načine tudi omogočili. Izvedli smo anketo, da smo dobili sliko, kako poteka to delo, kaj največ uporabljate, koliko je snovi, kdo vam pomaga ipd. Trudili smo se odzvati glede na pridobljene podatke in reševati težave, kjer so se pojavile. Učitelji uporabljajo najrazličnejše načine za delo, in sicer ob učbenikih in delovnih zvezkih uporabljajo interaktivne učbenike, povezave do različnih gradiv, ki jih ponujajo založbe in druge ustanove po Sloveniji, ki so morale zapreti vrata, kvize na daljavo, različne možnosti v spletnih učilnicah, delo preko Skypa, spletnih strani in omrežij, telefonskih pogovorov, pouk poteka tudi preko videokonferenc od najmlajših do najstarejših, vedno več ustvarjamo videoposnetkov razlage snovi, navodil, za najmlajše tudi zgodbic in kakšnih sprostitvenih dejavnosti, kar ste dobro sprejeli in še kaj. Veliko je tudi praktičnega učenja v domačem okolju (kuhanja, izdelave stvari, pregleda naprav …), ne smemo pozabiti tudi na gibanje. Izvedli smo že nekaj namenskih dni. Zbiramo tudi fotografije, ki nam jih o svojem delu pošiljate, nekaj jih je objavljenih v virtualni galeriji na spletni strani šole. Še enkrat hvala vsem!

Kako naprej?

  • kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, še ni znano
  • nacionalno preverjanje v 6. in 9. razredu je odpovedano
  • v petek so prišla navodila glede ocenjevanja, učitelji se bomo o vsem pogovorili, naredili načrt in vas o vsem pravočasno obvestili
  • znana so navodila glede vpisa v srednje šole, ki jih bomo objavili v posebni novici na spletni strani, obveščeni boste tudi devetošolci
  • pričeli smo z načrtovanjem dela v novem šolskem letu, tako poteka izbira neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter fakultativnega pouka, vsi (od 2. do 8. r.) ste prejeli elektronsko sporočilo, vašo odločitev pričakujemo do srede, 22. 4. 2020
  • pripravljamo tudi predstavitev in kratko anketo za letošnje šestošolce, saj poteka že tudi priprava na zimsko šolo v naravi v 7. r.

S poukom na daljavo torej nadaljujemo tudi v tem tednu, vsi se učimo in iščemo različne možnosti za delo, hkrati pa smo hvaležni vsem, ki učencem na kakšen koli način pomagate, jih spodbujate in motivirate. Zavedamo se, da to marsikdaj ni lahko.

Želimo vam vse dobro in veliko zdravja.

Mojca Kirbiš in Julija Flogie

(Skupno 397 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost