OBVESTILO – ponovno odprtje šol za učence 1., 2., 3. in 9. r.

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam bodo razredničarke 1., 2. in 3. razredov poslale prijavnice za redni program (pouk), razširjeni program (jutranje varstvo za 1. razred in podaljšano bivanje), šolski prevoz in šolska kosila od 18. maja naprej. Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete razredničarki na elektronski naslov najkasneje  do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure. Prvi dan prihoda otroka v šolo boste oddali tudi podpisano izjavo.

Prav tako boste prijavnice za redni pouk ter za šolski prevoz in prehrano tekom tedna prejeli starši učencev 9. razredov.

Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, vam bomo poslali še pred pričetkom izvedbe pouka v šoli. Prosimo vas, da tehtno premislite in vaše otroke v primeru, da ne sodijo v ogroženo skupino, napotite v šolo. Pomen pouka v šoli ni zgolj vzgojno-izobraževalna dejavnost, pač pa tudi socializacijski vidik, potreba po druženju s sovrstniki …, ki jo v teh časih vsi močno pogrešamo, še posebej otroci.

Posredujemo vam še nekaj osnovnih podatkov o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje:

  • Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  • Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in sodelovanje.

Z lepimi pozdravi

Vodstvo šole in strokovni delavci

(Skupno 290 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost