Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2021/2022

V skladu s 67. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in v skladu z navodili Mestne občine Maribor,  OŠ Rada Robiča Limbuš razpisuje oddajo šolskih prostorov za šolsko leto 2021/22.

Telovadnico in učilnice bo možno uporabljati takrat, ko bo to dovoljeno z odlokom vlade RS. Po trenutno veljavnem Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, morajo vsi udeleženci izpolnjevati pogoj PCT. Upravljalec je dolžan izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanjem ob vstopu v objekt ali prostor.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole in registrirana športna društva.

Prijave (izključno v elektronski obliki) sprejemamo na elektronski naslov mojca.kirbis1@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.

Prijava naj obvezno vsebuje:

 • Naziv uporabnika – fizična oseba ali podjetje
 • Zastopnik podjetja – če se prijavlja podjetje
 • Naslov uporabnika
 • Davčna številka
 • Termin uporabe prostora – za uporabo vadbenega prostora

(označite želeno obdobje)

 • od 06. 09. 2021 do 30. 04. 2022
 • od 06. 09. 2021 do 31. 05. 2022
 • od 06. 09. 2021 do 24. 06. 2022
 • od 01. 10. 2021 do 30. 04. 2022
 • od 01. 10. 2021 do 31. 05. 2022
 • od 01. 10. 2021 do 24. 06. 2022
 • Dejavnost, ki se bo izvajala (nogomet, odbojka, košarka,badminton ipd.)
 • Odgovorno osebo vadbene skupine
 • Telefonsko številko kontaktne osebe
 • E-mail kontaktne osebe

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali tripartitno pogodbo o oddaji prostorov. Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave in med uporabo, v skladu s tripartitno pogodbo, ni možno odpovedovati terminov. Odpovedni rok znaša 30 dni in v tem času je potrebno najemnino poravnati tudi v primeru, če se prostori ne bodo uporabljali!

CENIK 2021

(Skupno 387 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost