ERASMUS+ DEBATE

“Odličnost ni nikoli naključje. Vedno je rezultat velikega namena, iskrenega truda in inteligentne izvedbe. Predstavlja pametno izbiro mnogih alternativ – izbira, ne slučaj, določa vašo usodo.”  (Aristotel)

Če želimo vzgojiti naše učence v aktivne evropske državljane, ki jim bo mar za prihodnost vseh, ne le posameznikov, jih moramo naučiti kritičnega mišljenja in argumentiranega tehtanja odločitev. Prav to učence učimo pri interesni dejavnosti Debatni klub in pri izbirnem predmetu Retorika. Debata je namreč argumentirano izmenjavanje stališč, ki spoštuje drugega, mu zna prisluhniti, a vendar presoja trditev z argumenti za in proti. Debata uri kritično mišljenje, raziskovanje, sintezo in analizo misli, dobre spretnosti poslušanja, hiter odziv …

O tem, kako danes v družbi odrasli ljudje in ljudje na vplivnih položajih debatirajo, bi znali kritično presojati tudi naši učenci – debaterji. Otrok in njihovih idej namreč ne smemo nikoli podcenjevati. Nasprotno, če jih naučimo, znajo biti konstruktivno kritični in odrasli bi se lahko tudi kdaj od njih učili.

Ker na šoli že nekaj let vzgajamo debaterje, smo bili povabljeni k projektu Erasmus+ Debating as a New Approach to Learning. Projekt bo trajal do jeseni 2023 in se ne ukvarja s tekmovalno debato, ki jo prakticiramo pri interesni dejavnosti, temveč z uvajanjem debatne metode v proces poučevanja. Metodo debatiranja bi gotovo lahko uporabili pri različnih predmetih v šoli in s tem učenje naredili zabavnejše in bolj aktivno za učence. Cilj projekta je izdelati priročnike za učitelje in učence, ki bi táko učenje olajšali. V projektu sodelujejo tri nacionalne debatne organizacije: italijanska SNDI, španska FE Activa-T in slovenski zavod Za in proti. Implementacijsko platformo konzorcija predstavljamo šole: osnovna šola Colegio Miralmonte iz Španije in srednje šole  – Moletu Gimnazija, Litva; The English School iz Finske; srednja šola ITE Enrico Tosi iz Italije – ter naša Osnovna šola Rada Robiča iz Limbuša.

V okviru projekta nas čaka veliko debatnih aktivnosti, izobraževanj in tudi izmenjav. Prva se je zgodila v začetku novembra v Cartageni v Španiji, 3.-5. november.

Ker je bilo na izmenjavi kar nekaj popolnoma novih debaterjev, so delavnice bile nastavljene tako, da so začeli na začetku in pri osnovah. Dejavnosti prvega dne so bile osredotočene na stile in strategije govorništva. Najprej so učenci sklepali, katere so vse strategije dobrega govorništva ter kako in s čim jih dosežemo. Nato so vse to počeli skozi vaje. Dobili so iztočnico risbe, ki so jo morali predstaviti vsem udeležencem. Cilj vaje je bil, da so upoštevali čim več strategij dobrega govorništva. Po vsaki predstavitvi so sledile povratne informacije udeležencem, kaj vse so naredili dobro ter kaj in kako bi določene stvari lahko izboljšali.

Po tej dejavnosti so bili učenci poučeni o tem, kaj so argumenti, in o metodah, kako dajati argumente. Ob trditvi, ki je bila ekološko obarvana, so imeli čas za razmislek, kako pripraviti argument za prej določeno trditev in ga predstaviti.

Drugi dan so svoje predhodno znanje prvega dne nadgradili s tem, da so zraven strategije dobrega govorništva bili osredotočeni tudi na samo vsebino trditve. Ko so vse to usvojili, so se osredotočili na model debatiranja Karl Popper, ki se pri debatiranju uporablja v osnovni šoli. Sami so pripravljali argumente in ugotavljali, ali so vključili vse korake, ki jih argument mora vsebovati. Vsak je dobil zelo poglobljeno in dobro razloženo povratno informacijo ter predloge možnih izboljšav. Sledil je korak, ko so se naučili, kaj je negacija in kako jo pripraviti za določeno trditev.

Tretji dan delavnic pa so nadaljevali  še z negacijami na določene trditve. Tako so spoznali vse potrebne korake za debato in pripravljeni so bili na prvo pravo debato. Razdelili so se v skupine, dobili ekološko obarvane trditve, na osnovi katerih so morali pripraviti argumente, tako za propozicijsko kot tudi opozicijsko stran. In debate so se začele. Naši debaterji so se odlično odrezali prav v vsaki debati in poudariti je potrebno tudi to, da so slovenski jezik zamenjali za angleški, kar jim sploh ni predstavljalo težav. Odlično so se znašli tudi v strokovni angleški terminologiji, za kar so bili tudi pohvaljeni s strani učiteljev.

Učenci Ela, Zala, Lina, Klemen, Gal in Nejc so zelo hitro spletli prijateljske vezi z učenci in dijaki drugih sodelujočih držav. Jezik ni bil ovira, prijetno in sproščeno vzdušje pa sta pripomogla k hitremu spoznavanju preostalih udeležencev iz Španije, Finske, Italije in Litve. Prijazni, veseli in gostoljubni Španci so nas velikodušno sprejeli in nam pokazali utrip življenja v Cartageni, nas popeljali po mestnih ulicah, kjer smo lahko občudovali modernistično arhitekturo, obiskali smo rimsko gledališče (Roman Theatre) in Baterio de Castillitos. Prijetno smo bili presenečeni nad sprejemom gospoda podžupana in ogledom mestne hiše. Obiskali smo tudi mesto Alicante. Čas hitro beži in zadnji večer smo preživeli na šoli, kjer je bila pripravljena zabava, na kateri smo se sodelujoče države predstavile s tradicionalno hrano. Slovenija se je predstavila s potico, zaseko, bučnim oljem, bučnimi semeni, kislim zeljem in krajnsko klobaso. Bogato obložene mize so vabile, da poskusimo pestrost jedi, za presenečenje pa so poskrbele plesalke flamenka. Otroci so se zabavali na plesišču do ure odhoda, ob slovesu pa je marsikdo potočil tudi kakšno solzico.

Misli nekaterih učencev, ki so se udeležili izmenjave:

Pri debatiranju sem uspela spoznati, kaj moram spremeniti pri svoji telesni govorici, da bom drugim bolj prepričljiva. Opazila sem, da že imam relativno dobro telesno govorico; prepričljiv glas in nemoteče gibanje rok, ampak moram več gledati ljudi v oči. Še zelo pomembna stvar, ki sem se jo naučila, pa je, kako si pripraviti in sestaviti argument, da bolje izrazim svoje stališče. (Lina Sevčnikar)

Uživala sem v ogledih mesta in moja najljubša stvar je, da sem se lahko pogovarjala z ljudmi iz tolikih različnih držav in vadila svojo angleščino. To izkušnjo bi zagotovo predlagala vsem, ker ti potovanje širi obzorja, spoznaš nove ljudi, vadiš tuj jezik in se naučiš veliko o debati. (Ela Švagerl)

Na področju govorne zmožnosti angleškega jezika sem napredoval. Spoznal sem dosti novih angleških besed. Ves čas sem govoril ta tuji jezik in postal pri govorjenju in pogovarjanju dosti bolj miren in samozavesten. Sedaj hitreje najdem pravo angleško besedo za stvar, ki jo želim povedati. Spoznal sem, kako drugi ljudje in pripadniki drugih držav govorijo angleško. Seveda sem vedel, da bom pri govorjenju naredil kakšno napako, saj vsak govorec naredi napako, a s tem se nisem obremenjeval in sem govoril samozavestno in mirno. Iz svojih napak sem se tudi veliko naučil. (Gal Majcen)

Zelo zabaven je bil že postopek učenja o debati, kar ga je naredilo tudi tako zanimivega. Toda mislim, da celotna izkušnja ne bi bila niti blizu enaki,  če ne bi v njej sodelovali ljudje, ki so bili prisotni. Ti so namreč močno vplivali na celotno izkušnjo ter so nas naučili dosti novega, kar je tudi razlog, da bi to izkušnjo priporočil skoraj vsem, ki jih poznam.  (Nejc Fidler Jurič)

Dogodek mi je bil zelo zabaven, zato ne bi spremenil nič drugega, kot da bi bili tam za dlje časa. (Klemen Vrhunec)

Ko sem se udeležila izmenjave, sem pričakovala veliko manj, kot smo dejansko doživeli. Spoznala sem ogromno zanimivih učencev in učiteljev!

Na izmenjavi sem se naučila veliko novih bližnjic in spretnosti, ki jih prej nisem poznala. Prav tako sem spoznala sestavo dobrega debatnega govora in nadgradila svoje predstavljanje govora. Če bi želela kaj spremeniti, bi to bila definitivno količina časa, ko je potekala izmenjava. Veliko raje bi ostala dlje, mogoče 10-14 dni. (Zala)

 In sklepna misel vseh naših učencev, ki jo je povzel Gal:To izkušnjo bi priporočali čisto vsem, saj se ogromno naučiš, spoznaš nove prijatelje, spoznaš nove kulture, ogromno doživiš in vidiš ter se zabavaš iz dneva v dan tako zelo, da ti je zadnji dan žal in si žalosten, ker se je ta izjemen dogodek končal.

učiteljice Jelka Napast, Monika Biderman in Katja Gracar

(Skupno 1.310 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost