Razvijanje digitalne kompetence o avtorskih pravicah

V okviru projekta Inovativna pedagogika 5.0 so učenci 7. b razreda spoznavali pomen avtorskih pravic in licenc. Učno uro pri slovenščini sta izvedli učiteljici Barbara Papa in Julija Flogie, pri uri pa so hospitirali tudi drugi učitelji in ravnateljica, ki sodelujejo v projektu.

Pri učencih smo razvijali digitalno kompetenco Avtorske pravice in licence iz okvirja digitalnih kompetenc za državljane DigComp 2.2, ki ga je izdala Evropska komisija. Z dejavnostmi smo želeli doseči:

  • znanje – da učenci vedo, da so lahko digitalne vsebine zaščitene kot intelektualna vsebina in da se zavedajo, da so ustvarjene digitalne vsebine v izvirni obliki zaščitene z avtorskimi pravicami
  • spretnosti – da so učenci sposobni prepoznati in izbrati digitalne vsebine za zakonit prenos
  • stališča – da učenci pridobijo zavedanje, da spoštujejo pravice drugih ter za nalaganje digitalnih vsebin uporabljajo le zakonite vire in, kadar je to primerno, uporabljajo odprtokodno programsko opremo ter da so pripravljeni premisliti, ali so prostodostopne licence primernejše, kadar uporabljajo digitalne vire in vsebine

Cilj učne ure je bil, da na novo pridobljeno znanje uporabljajo v vsakdanjem življenju in neposredno uporabijo pri pripravi vidnega in slikovnega materiala za govorni nastop, ki ga pripravljajo, hkrati pa da vedo, da lahko zaščitijo tudi svoje fotografije. Naučili so se, da je neustrezno in nepravilno deljenje digitalnih virov nedovoljeno dejanje, ki lahko ima za posledico tudi plačilo odškodnine.

Učenci so našteli številne razloge, čemu je treba spoštovati avtorske pravice drugih, med drugim so našteli, da je nekdo v svoje delo vložil svoj čas, lastne ideje, trud, morda denar, znanje, domišljijo ipd. Mi pa si lahko le želimo, da bi to znanje prenesli v vsakdanje življenje.

Barbara Papa in Julija Flogie

(Visited 102 times, 1 visits today)
Dostopnost