Zaposleni

RAVNATELJICA: Mojca Kirbiš (mojca.kirbis@oslimbus.si)

POMOČNICA RAVNATELJICE: Julija Flogie (julija.flogie@oslimbus.si)

RAZREDNA STOPNJA:

Alenka Lončarič 1. a, dodatne ure športa, OPB (alenka.loncaric@oslimbus.si)

Anita Ranc – 1. b, dodatne ure športa (anita.ranc@oslimbus.si)

Eva Dajčman Jaušovec druga strokovna delavka v 1. a, MUS, jutranje varstvo, OPB (eva.dajcman-jausovec@oslimbus.si@oslimbus.si)

Saša Drevenšek druga strokovna delavka v 1. b, jutranje varstvo, vodja opb 3. a (sasa.drevensek@oslimbus.si)

Katja Gracar  2. a (katja.gracar@oslimbus.si)

Marjana Lampreht  2. b (marjana.lampreht@oslimbus.si)

Katica Vezjak  3. a (katica.vezjak@oslimbus.si)

Nina Povšič Trantura – 3. b (nina.povsic-trantura@oslimbus.si)

Samo Jan angleščina 1. triada, gospodinjstvo 6. r., MUS (samo.jan@oslimbus.si)

Simona Lobnik 4. a (simona.lobnik@oslimbus.si)

Darja Volavšek Türk4. b (darja.volavsek-turk@oslimbus.si)

Maruša Stanovnik 5. a (marusa.stanovnik@oslimbus.si)

Jasna Caf 5. b (jasna.caf@oslimbus.si)

OPB, FAK NEM:

Sonja Fabijan vodja opb 2. a (sonja.fabijan@oslimbus.si)

Katja Vezjak  vodja opb 2. b, jutranje varstvo (katja.vezjak@oslimbus.si)

Martin Medun laborant, vodja opb 4. a, 5. a, skrb za živali (martin.medun@oslimbus.si)

Petra Polanec – fakultativni pouk nemščine, vodja opb 3. b (petra.polanec@oslimbus.si)

Aleksandra Polič vodja opb 1. b (aleksandra.polic@oslimbus.si)

Metka Trdin učiteljica pripravnica (metka.trdin@oslimbus.si)

Mirjana Vračun – vodja opb 1. a, jutranje varstvo, TJA (mirjana.vracun@oslimbus.si)

PREDMETNA STOPNJA:

Jasna Antolinc likovna umetnost, NIP likovna umetnost, OIP likovno snovanje, vodja opb v 4. b/5. b  (jasna.antolinc@oslimbus.si)

Monika Biderman razredničarka 6. a, slovenščina, angleščina (monika.biderman@oslimbus.si)

Andreja Cvetko razredničarka 6. b, tehnika in tehnologija, OIP les, NIP tehnika, računalnikarka (andreja.cvetko@oslimbus.si)

Julija Flogie –  slovenščina, geografija, pomočnica ravnateljice (julija.flogie@oslimbus.si)

Irena Gaal razredničarka 8. b, šport, dodatne ure športa, NIP šport, OIP šport za sprostitev, OIP šport za zdravje, OIP izbrani šport (irena.gaal@oslimbus.si)

Karmen Gričnik naravoslovje, tehnika in tehnologija, OIP računalniška omrežja, fakultativni pouk računalništva (karmen.gricnik@oslimbus.si) – nadomešča Analina Kralj (analina.kralj@oslimbus.si)

Aleš Kotnik – razrednik 9. b, matematika, fizika (ales.kotnik@oslimbus.si)

Darja Lorenčič Lašič knjižničarka, domovinska in državljanska kultura ter etika (darja.lorencic@oslimbus.si)

Stojan Lukman razrednik 9. a, geografija, zgodovina (stojan.lukman@oslimbus.si)

Marjeta Magdič Križaj kemija, biologija, OIP poskusi v kemiji, opb v 4. b/5. b (marjeta.krizaj@oslimbus.si)

Goran Marić   glasbena umetnost, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor (goran.maric@oslimbus.si)

Julija Murko matematika, fizika, OIP Sonce, Luna, Zvezde, OIP daljnogledi in planeti, OIP Zemlja in vesolje (julija.murko@oslimbus.si)

Jelka Napast   angleščina, slovenščina (jelka.napast@oslimbus.si)

Iztok Nipič razrednik 8. a, šport, NIP šport, OIP šport za sprostitev, OIP šport za zdravje, OIP izbrani šport (iztok.nipic@oslimbus.si)

Barbara Papa – razredničarka 7. b, slovenščina, OIP gledališki klub (barbara.papa@oslimbus.si)

Nataša Stojov  matematika, svetovalna delavka (natasa.stojov@oslimbus.si)

Mirjana Vračun – angleščina – nadomeščanje (mirjana.vracun@oslimbus.si)

Boštjan Vrecl razrednik 7. a, angleščina, OIP nemščina (bostjan.vrecl@oslimbus.si)

SVETOVALNA SLUŽBA:

mag. Maja Ferčič – socialna pedagoginja (maja.fercic@oslimbus.si)

Nataša Stojov – inkluzivna pedagoginja (natasa.stojov@oslimbus.si)

STROKOVNA SLUŽBA:

Simona Cvilak – specialna pedagoginja (simona.cvilak@oslimbus.si)

Tina Stopeinig – socialna pedagoginja (tina.stopeinig@oslimbus.si)

Tamara Štiftar – specialna pedagoginja (tamara.stiftar@oslimbus.si)

MOBILNA SLUŽBA:

Sandra Seifried – logopedinja (sandra.seifried@csgm.si)

Anja Zlatečan – specialna pedagoginja (anja.zlatecan@osgusi.si)

TAJNICA VIZ: Marjana Hozjan (o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si)

RAČUNOVODKINJA: Aleksandra Šauperl (racunovodstvo-oslimbus@guest.arnes.si)

ORGANIZATORKA PREHRANE: Julijana Kovač (julijana.kovac@guest.arnes.si)

KUHINJA:

Bojana Dodig – nadomeščanje

Jerica Fajfar

Ines Neuvirt – nadomeščanje

Zvezdana Nikl

Marija Trstenjak

Janez Urnaut

Mateja Žvegler

HIŠNIK: Alan Dobršek

ČISTILKE:

Suzana Hojski

Marika Hrušman

Vera Jurić

Iris Skok

Cvetka Stamec

INFORMATORJA:

Majda Čeh (dopoldan)

Božo Šerc  (popoldan – telovadnica)

 

(Visited 3.279 times, 1 visits today)
Dostopnost