Zaposleni

RAVNATELJICA: Mojca Kirbiš (mojca.kirbis1@guest.arnes.si)

POMOČNICA RAVNATELJICE: Julija Flogie (julija.flogie@guest.arnes.si)

RAZREDNA STOPNJA:

Alenka Lončarič 1. a, dodatne ure športa, JV (alenka.loncaric@guest.arnes.si)

Anita Ranc – 1. b, dodatne ure športa, JV (anita.ranc@guest.arnes.si)

Trauda Bahčič druga strokovna delavka v 1. a, jutranje varstvo (truda.bahcic@guest.arnes.si)

Katja Gracar druga strokovna delavka v 1. b, angleščina 2., 3. r., NIP – angleščina 1. r., opb 3. a (katja.gracar@guest.arnes.si)

Majda Dajčman – 2. a (majda.dajcman@guest.arnes.si)

Marjana Lampreht 2. b, opb 1. b (marjana.lampreht@guest.arnes.si)

Katica Vezjak 3. a, (katica.vezjak@guest.arnes.si), nadomešča Saša Drevenšek (sasa.drevensek@guest.arnes.si)

Nina Povšič Trantura 3. b (nina.povsic-trantura@guest.arnes.si)

Simona Lobnik 4. a (simona.lobnik@guest.arnes.si)

Jasna Caf 4. b (jasna.caf1@guest.arnes.si)

Maruša Stanovnik 5. a (marusa.stanovnik@guest.arnes.si)

Darja Volavšek Türk5. b (darja.volavsek-turk@guest.arnes.si)

OPB, FAK NEM:

Eva Dajčman Jaušovec opb 1. b, MUS, druga str. del. v 1. b (eva.dajcman-jausovec@guest.arnes.si)

Saša Drevenšek opb 3. b, MUS (sasa.drevensek@guest.arnes.si)

Sonja Fabijan opb 2. b (sonja.fabijan@guest.arnes.si)

Samo Jan opb 2. a, gospodinjstvo, MUS (samo.jan@guest.arnes.si)

Martin Medun laborant, opb 4. b, 5. b, skrb za živali (martin.medun@guest.arnes.si)

Petra Polanec – IP – nemščina, fakultativni pouk nemščine, opb 4. a, 5. a (petra.polanec@guest.arnes.si)

Aleksandra Polič opb 1. a (aleksandra.polic@guest.arnes.si)

PREDMETNA STOPNJA:

Jasna Antolinc likovna umetnost, NIP likovna umetnost, IP likovno snovanje, opb 4. a in 4. b  (jasna.antolinc@guest.arnes.si)

Monika Biderman razredničarka 7. a, slovenščina, angleščina (monika.biderman@guest.arnes.si)

Andreja Cvetko razredničarka 6. a, matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika, IP obdelava gradiv: les, računalnikarka (andreja.cvetko@guest.arnes.si)

Julija Flogie –  slovenščina, geografija, pomočnica ravnateljice (julija.flogie@guest.arnes.si)

Irena Gaal šport, dodatne ure športa, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport, opb 3. a (irena.gaal@guest.arnes.si)

Karmen Gričnik naravoslovje, tehnika in tehnologija, fakultativa – računalništvo, računalnikarka (karmen.gricnik@guest.arnes.si)

Aleš Kotnik – razrednik 9. b, matematika, fizika, IP Sonce, Luna, Zvezde, IP daljnogledi in planeti, IP Zemlja in vesolje (ales.kotnik1@guest.arnes.si)

Marjeta Križaj kemija, biologija, IP poskusi v kemiji, opb 3. a (marjeta.krizaj@guest.arnes.si) – nadomešča Katja Ajd (katja98@gmail.com)

Darja Lorenčič Lašič knjižničarka, domovinska in državljanska kultura ter etika (darja.lasic@guest.arnes.si)

Stojan Lukman razrednik 9. a, geografija, zgodovina (stojan.lukman@guest.arnes.si)

Goran Marić   razrednik 8. b, glasbena umetnost, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, IP ansambelska igra (goran.maric@guest.arnes.si)

Jelka Napast   razredničarka 6. b, angleščina, slovenščina, IP retorika (jelka.napast@guest.arnes.si)

Iztok Nipič šport, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport (iztok.nipic@guest.arnes.si)

Barbara Papa – razredničarka 7. b, slovenščina, opb 4. a (barbara.papa@guest.arnes.si)

Marjetica Štampar matematika, fizika (marjetica.stampar@guest.arnes.si)

Boštjan Vrecl angleščina, IP nemščina (bostjan.vrecl@guest.arnes.si)

 SVETOVALNA SLUŽBA:

mag. Maja Ferčič – socialna pedagoginja (maja.fercic@guest.arnes.si)

STROKOVNA SLUŽBA:

Simona Cvilak – specialna pedagoginja (simona.cvilak@guest.arnes.si)

Tina Rajšter – socialna pedagoginja (tina.rajster@guest.arnes.si) – nadomešča jo:

Klaudija Šket – socialna pedagoginja, opb 4. a  (klaudija.sket@guest.arnes.si)

Tamara Štiftar – specialna pedagoginja (tamara.stiftar@guest.arnes.si)

TAJNICA VIZ: Marjana Hozjan (o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si)

RAČUNOVODKINJA: Aleksandra Šauperl (racunovodstvo-oslimbus@guest.arnes.si)

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANIH OTROK:

Liljana Cehner (8. a)

ORGANIZATORICA PREHRANE: Julijana Kovač (julijana.kovac@guest.arnes.si)

RAČUNALNIKAR: Mitja Pečko (mitja.pecko@gmail.com)

KUHINJA:

Jerica Fajfar

Antonija Marčič

Zvezdana Nikl

Olga Toplak

Janez Urnaut

HIŠNIK: Alan Dobršek

ČISTILKE:

Suzana Hojski

Marika Hrušman

Vera Jurić

Iris Skok

Cvetka Stamec

INFORMATORJA:

Majda Čeh (dopoldan)

Matej Lampreht (popoldan – telovadnica)

 

(Skupno 12.048 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost