Zaposleni

RAVNATELJICA: Mojca Kirbiš (mojca.kirbis@oslimbus.si)

POMOČNICA RAVNATELJICE: Julija Flogie (julija.flogie@oslimbus.si)

RAZREDNA STOPNJA:

Alenka Lončarič 1. a, dodatne ure športa, JV (alenka.loncaric@oslimbus.si)

Anita Ranc – 1. b, dodatne ure športa, JV (anita.ranc@oslimbus.si)

Trauda Bahčič druga strokovna delavka v 1. a, jutranje varstvo (truda.bahcic@oslimbus.si)

Saša Drevenšek druga strokovna delavka v 1. b, vodja opb 3. b (sasa.drevensek@oslimbus.si)

Katica Vezjak 2. a (katica.vezjak@oslimbus.si)

Nina Povšič Trantura 2. b (nina.povsic-trantura@oslimbus.si)

Katja Gracar 3. a (katja.gracar@oslimbus.si)

Marjana Lampreht 3. b (marjana.lampreht@oslimbus.si)

Samo Jan angleščina 1. triada, gospodinjstvo 6. r., MUS (samo.jan@oslimbus.si)

Simona Lobnik 4. a (simona.lobnik@oslimbus.si)

Jasna Caf 4. b (jasna.caf@oslimbus.si)

Maruša Stanovnik 5. a (marusa.stanovnik@oslimbus.si)

Darja Volavšek Türk (nadomešča Katja Vezjak ) – 5. b (darja.volavsek-turk@oslimbus.si) (katja.vezjak@oslimbus.si)

OPB, FAK NEM:

Eva Dajčman Jaušovec vodja opb 1. a, MUS (eva.dajcman-jausovec@oslimbus.si)

Sonja Fabijan vodja opb 2. a (sonja.fabijan@oslimbus.si)

Katja Vezjak  vodja opb 2. b (katja.vezjak@oslimbus.si), nadomešča Valerija Petrič

Martin Medun laborant, vodja opb 4. a, 5. a, skrb za živali (martin.medun@oslimbus.si)

Petra Polanec – fakultativni pouk nemščine, vodja opb 3. a (petra.polanec@oslimbus.si)

Aleksandra Polič vodja opb 1. b (aleksandra.polic@oslimbus.si)

PREDMETNA STOPNJA:

Jasna Antolinc likovna umetnost, NIP likovna umetnost, IP likovno snovanje, opb v 4. a in 4. b  (jasna.antolinc@oslimbus.si)

Monika Biderman  slovenščina, angleščina (monika.biderman@oslimbus.si)

Andreja Cvetko razredničarka 7. a, matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika, računalnikarka (andreja.cvetko@oslimbus.si)

Julija Flogie –  slovenščina, geografija, pomočnica ravnateljice (julija.flogie@oslimbus.si)

Irena Gaal šport, dodatne ure športa, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport, opb 3. a (irena.gaal@oslimbus.si)

Karmen Gričnik naravoslovje, tehnika in tehnologija, fakultativa – računalništvo, računalnikarka (karmen.gricnik@oslimbus.si)

Aleš Kotnik – razrednik 8. b, matematika, fizika, IP Sonce, Luna, Zvezde, IP daljnogledi in planeti, IP Zemlja in vesolje (ales.kotnik@oslimbus.si)

Marjeta Križaj kemija, biologija, vodja opb 4. b in 5. b (marjeta.krizaj@oslimbus.si)

Darja Lorenčič Lašič knjižničarka, domovinska in državljanska kultura ter etika (darja.lorencic@oslimbus.si)

Stojan Lukman razrednik 8. a, geografija, zgodovina (stojan.lukman@oslimbus.si)

Goran Marić   razrednik 9. b, glasbena umetnost, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, IP ansambelska igra (goran.maric@oslimbus.si)

Jelka Napast   razredničarka 7. b, angleščina, slovenščina (jelka.napast@oslimbus.si)

Iztok Nipič šport, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport (iztok.nipic@oslimbus.si)

Barbara Papa – razredničarka 6. b, slovenščina, opb v 4. b (barbara.papa@oslimbus.si)

Marjetica Štampar matematika, fizika (marjetica.stampar@oslimbus.si)

Boštjan Vrecl razrednik 6. a, angleščina, IP nemščina (bostjan.vrecl@oslimbus.si)

 SVETOVALNA SLUŽBA:

mag. Maja Ferčič – socialna pedagoginja (maja.fercic@oslimbus.si)

STROKOVNA SLUŽBA:

Simona Cvilak – specialna pedagoginja (simona.cvilak@oslimbus.si)

Tina Stopeinig – socialna pedagoginja (tina.stopeinig@oslimbus.si)

Klaudija Šket – socialna pedagoginja  (klaudija.sket@oslimbus.si)

Tamara Štiftar – specialna pedagoginja (tamara.stiftar@oslimbus.si)

TAJNICA VIZ: Marjana Hozjan (o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si)

RAČUNOVODKINJA: Aleksandra Šauperl (racunovodstvo-oslimbus@guest.arnes.si)

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANIH OTROK:

Liljana Cehner (9. a)

ORGANIZATORICA PREHRANE: Julijana Kovač (julijana.kovac@guest.arnes.si)

RAČUNALNIKAR: Mitja Pečko

KUHINJA:

Jerica Fajfar

Antonija Marčič

Zvezdana Nikl

Janez Urnaut

Mateja Žvegler

HIŠNIK: Alan Dobršek

ČISTILKE:

Suzana Hojski

Marika Hrušman

Vera Jurić

Iris Skok

Cvetka Stamec

INFORMATORJA:

Majda Čeh (dopoldan)

Matej Lampreht (popoldan – telovadnica)

 

(Skupno 14.619 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost