Svet zavoda

Svet šole sestavlja 11 članov, in sicer g. Dejan Klančič, ga. Jasmina Možič in ga. Liljana Perger s strani Sveta staršev, s strani ustanovitelja g. Aleš Čertalič, g. Damijan Kolarič in g. Jože Šabeder  in ga. Maja Ferčič, ga. Irena Gaal, ga. Marjana Hozjan, ga. Barbara Papa in ga. Tamara Štiftar kot  predstavniki delavcev šole.

Predsednica Sveta šole je mag. Maja Ferčič.

Predvideni program Sveta šole je naslednji:

– potrditev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022 in potrditev poročila o njegovi uresničitvi
– obravnava in potrditev polletnega in zaključnega finančnega poročila
– obravnava in potrditev predvidenih nabav (finančnega plana) v tekočem šolskem letu
– ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja
– potrditev cen storitev šole (prehrane učencev ter ostalih prispevkov staršev)
– obravnava poročil o vzgojni in drugi problematiki šole
– odločanje o razširjenem in drugem programu šole
– odločanje o morebitnih pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja
– obravnava in analiza NPZ preteklega šolskega leta

(Visited 183 times, 1 visits today)
Dostopnost