Možnost subvencioniranja šole v naravi ali zaključne ekskurzije

Spoštovani starši!

V kolikor vam zaradi specifičnega razloga plačilo šole v naravi ali zaključne ekskurzije za vašega otroka predstavlja prevelik finančni zalogaj, ki ga sami v celoti ne boste mogli pokriti, lahko pri svetovalni službi na OŠ Rada Robiča Limbuš podate vlogo za subvencionirana sredstva (pomoč pri plačilu). K izpolnjeni vlogi, ki naj vsebuje skrbno izpolnjene osnovne podatke otroka in starša/skrbnika, nujno priložite fotokopijo odločbe o otroškem dodatku (v celoti), s katere je razviden podatek o dohodkovnem razredu vaše družine. Le tako bomo lahko vašemu otroku in vam na osnovi razpoložljivih sredstev na šoli določili višino subvencije in vam tako pomagali pri plačilu zneska za šolo v naravi ali zaključno ekskurzijo za vašega otroka.

V kolikor želite možnost subvencioniranih sredstev izkoristiti, vas prosimo, da se pri oddaji vloge za pridobitev subvencije držite določenih rokov.

Vlogo za subvencijo je potrebno natisniti in jo izpolnjeno oddati, vključno s prilogo – fotokopijo odločbe o otroškem dodatku, razredničarki/razredniku ali svetovalni delavki šole.

Povezava do obrazca oz. vloge za subvencijo se nahaja tukaj.

                                                                                                                                            Šolska svetovalna služba:

                                                                                                                             mag. Maja Ferčič, univ. dipl. soc. ped.

(Visited 227 times, 1 visits today)
Dostopnost