Svet zavoda

Svet šole sestavlja 11 članov, in sicer g. Rok Hribernik, g. Iztok Bogolin in g. Uroš Čarman s strani Sveta staršev, s strani ustanovitelja g. Aleš Čertalič, ga. Leopoldina Ribič in g. Damijan Kolarič  in ga. Nina Povšič Trantura, ga. Andreja Cvetko, ga. Marjana Hozjan, g. Stojan Lukman in g. Iztok Nipič , kot  predstavniki delavcev šole.

Predsednica Sveta šole je ga. Nina Povšič Trantura.

Predvideni program Sveta šole je naslednji:

– potrditev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019 in potrditev poročila o njegovi uresničitvi
– potrditev razvojnega načrta šole, vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda
– obravnava in potrditev polletnega in zaključnega finančnega poročila
– obravnava in potrditev predvidenih nabav (finančnega plana) v tekočem šolskem letu
– ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja
– potrditev cen storitev šole (prehrane učencev, uporabe telovadnice, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih prispevkov staršev)
– obravnava poročil o vzgojni in drugi problematiki šole
– odločanje o razširjenem in drugem programu šole
– odločanje o morebitnih pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja
– obravnava in analiza NPZ preteklega šolskega leta

 

 

 

(Skupno 443 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost