Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti.

Svet staršev se sestaja vsaj enkrat vsako ocenjevalno obdobje.

Člani Sveta staršev prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti.

Predsednik Sveta staršev je ga. Jasmina Možič.

(Visited 172 times, 1 visits today)
Dostopnost