Zaposleni

RAVNATELJICA: Mojca Kirbiš (mojca.kirbis1@guest.arnes.si)

POMOČNICA RAVNATELJICE: Julija Flogie (julija.flogie@guest.arnes.si)

RAZREDNA STOPNJA:

Alenka Lončarič 1. a, dodatne ure športa, (opb) (alenka.loncaric@guest.arnes.si)

Anita Ranc – 1. b, dodatne ure športa, (opb) (anita.ranc@guest.arnes.si)

Trauda Bahčič druga strokovna delavka v 1. a, jutranje varstvo, (opb) (truda.bahcic@guest.arnes.si)

Katja Gracar druga strokovna delavka v 1. b, angleščina 2., 3. r., NIP – angleščina 1. r., (opb) (katja.gracar@guest.arnes.si)

Katica Vezjak 2. a, (opb) (katica.vezjak@guest.arnes.si)

Nina Povšič Trantura 2. b, (opb) (nina.povsic-trantura@guest.arnes.si)

Majda Dajčman – 3. a, (opb) (majda.dajcman@guest.arnes.si)

Marjana Lampreht 3. b, (opb) (marjana.lampreht@guest.arnes.si)

Simona Lobnik 4. a (simona.lobnik@guest.arnes.si)

Jasna Caf 4. b, (opb) (jasna.caf1@guest.arnes.si)

Maruša Stanovnik 5. a (marusa.voh@guest.arnes.si)

Darja Volavšek Türk5. b (darja.volavsek-turk@guest.arnes.si)

Marta Jakob – prva zaposlitev (jakob.marta@gmail.com)

OPB, FAK NEM:

Saša Drevenšek (Eva Dajčman Jaušovec) opb 1. a, MUS (sasadrevensek@gmail.com)

Aleksandra Polič opb 1. b (aleksandra.polic@guest.arnes.si)

Samo Jan opb 2. b, gospodinjstvo, MUS (samo.jan@guest.arnes.si)

Sonja Fabijan opb 2. a (sonja.fabijan@guest.arnes.si)

Petra Polanec – fakultativni pouk nemščine, opb 4. a+ (petra.polanec@guest.arnes.si)

PREDMETNA STOPNJA:

Jasna Antolinc likovna umetnost, NIP likovna umetnost, IP likovno snovanje, opb 4. b+ (jasna.antolinc@guest.arnes.si)

Monika Biderman razredničarka 6. a, slovenščina, angleščina (monika.biderman@guest.arnes.si)

Andreja Cvetko razredničarka 9. a, matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika, IP obdelava gradiv: les, računalnikarka (andreja.cvetko@guest.arnes.si)

Julija Flogie –  slovenščina, geografija, pomočnica ravnateljice (julija.flogie@guest.arnes.si)

Irena Gaal šport, dodatne ure športa, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport, opb (irena.gaal@guest.arnes.si)

Karmen Gričnik naravoslovje, tehnika in tehnologija, fakultativa – računalništvo, računalnikarka (karmen.gricnik@guest.arnes.si)

Aleš Kotnik – razrednik 8. b, matematika, fizika, IP Sonce, Luna, Zvezde, IP daljnogledi in planeti, IP Zemlja in vesolje (ales.kotnik1@guest.arnes.si)

Marjeta Križajrazredničarka 9. b, kemija, biologija, IP raziskovanje organizmov v domačem okolju, IP poskusi v kemiji (marjeta.krizaj@guest.arnes.si)

Darja Lorenčič Lašič knjižničarka, domovinska in državljanska kultura ter etika (darja.lasic@guest.arnes.si)

Stojan Lukman razrednik 8. a, geografija, zgodovina (stojan.lukman@guest.arnes.si)

Goran Marić   glasbena umetnost, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor (goran.maric@guest.arnes.si)

Jelka Napast   razredničarka 7. b, angleščina, slovenščina (jelka.napast@guest.arnes.si)

Iztok Nipič šport, dodatne ure športa, NIP šport, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport (iztok.nipic@guest.arnes.si)

Barbara Papa – razredničarka 6. b, slovenščina, IP gledališki klub, opb (barbara.papa@guest.arnes.si)

Marjetica Štampar matematika, fizika (marjetica.stampar@guest.arnes.si)

Boštjan Vrecl razrednik 7. a, angleščina, IP nemščina (bostjan.vrecl@guest.arnes.si)

Martin Medun laborant, (JV 1. b, opb 1. b), spremljevalec, skrb za živali (martin.medun@guest.arnes.si)

SVETOVALNA SLUŽBA:

Maja Ferčič – socialna pedagoginja (maja.fercic@guest.arnes.si)

STROKOVNA SLUŽBA:

Simona Cvilak – specialna pedagoginja (simona.cvilak@guest.arnes.si)

Tina Rajšter – socialna pedagoginja (tina.rajster@guest.arnes.si)

Tamara Štiftar – specialna pedagoginja (tamara.stiftar@guest.arnes.si)

Manja Vidovič – socialna pedagoginja (manja.vidovic@guest.arnes.si)

TAJNICA VIZ: Marjana Hozjan (o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si)

RAČUNOVODKINJA: Aleksandra Šauperl (racunovodstvo-oslimbus@guest.arnes.si)

SPREMLJEVALKI GIBALNO OVIRANIH OTROK:

Liljana Cehner (7. a)

Mihaela Volmajer Burja (9. b)

ORGANIZATORICA PREHRANE: Hani Plausteiner (hani-janja.plausteiner@guest.arnes.si)

KUHINJA:

Jerica Fajfar

Antonija Marčič

Zvezdana Nikl

Olga Toplak

Janez Urnaut

HIŠNIK: Alan Dobršek

ČISTILKE:

Suzana Hojski

Marika Hrušman

Vera Jurić

Iris Skok

Cvetka Stamec

INFORMATORJA:

Darko Ferk (dopoldan)

Vlado Karlovčec (popoldan – telovadnica)

 

(Skupno 8.112 obiskov, današnjih obiskov 7)
 
 
 
Dostopnost